1. Home
  2. AnyDesk på MAC OS

AnyDesk på MAC OS


Open AnyDesk_MAC.dmg programmet ved at klikke på logoet til højre.

Find det derefter under Downloads.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er anydesk-2.png

Double-click on the red AnyDesk icon.

Press OK (1) in the warning box.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-17.png

Select the Apple (2) in the top menu and open System Preferences (3).

Select Security & anonymity (4).

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-18.png

Select the tab General (5)

Click on the padlock (6) and enter your MAC admin password.

Click Open anyway (7)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-31.png

Click on Open (8)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-20.png

Click on Configure (9)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-21.png

Click on Open System Preferences (10)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-23.png

Select the tab Anonymity (11)

Select Availability (12)

Check AnyDesk (13)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-35.png

Select Screen Recording (14)

Check AnyDesk (15)

Select End now (16) in the warning box.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-36.png

Double-click on the red AnyDesk icon again (17)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-26.png

Inform our hotline about your AnyDesk address (18)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-27.png

Shortly after, choose Accept (19)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-28.png

When remote control is over, click Finish (20)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-29.png

Right-click on AnyDesk in the Dock (21)

Select Finish (22)

Now the program is completed.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-30.png